Börje Johansson

Professor emeritus
Telefon: 08 790 67 58
E-post: borje.johansson@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum: 630

Kort Biografi

Börje Johansson är adjungerad professor vid avdelningen för entreprenörskap och innovation vid KTH, och professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Han är också föreståndare för CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) och delar sin tid mellan KTH och Handelshögskolan. Han disputerade vid universitetet i Göteborg 1978 och agerade professor i regional ekonomi vid universitetet i Umeå 1979. Vid samma universitet har han varit föreståndare för (CERUM) Centre of Regional Science och professor i regional ekonomi. I Sverige har Börje deltagit i stora forskningsprojekt kring utveckling av höghastighetståg och transportpolitik på uppdrag av olika beslutsorgan i infrastrukturfrågor. Börje Johansson är redaktör för den internationella tidskriften Annals of Regional Science (Springer-Verlag). I Sverige har han genomfört stora projekt kring  utvecklihöghastighetståg utveckling och transportpolitiken för olika infrastruktur beslut-organ. 2000-2003 var han ordförande i European Regional Science Association (ERSA).

Aktuell forskning

Börjes Johanssons forskningsområde inkluderar transaktionskostnadsanalys, industriell dynamik och spelteori, innovation och teknisk utveckling, strukturell- och lokaliseringsdynamik, specialisering och handel. Forskningen under de senaste tio åren omfattar tillämpad allmän jämvikt, ekonomiska nätverk, FoU-och innovationsprocesser, endogen regional tillväxt, lokalisering- och arbetsmarknadsdynamik, pendling, kluster. Forskningsmetoder består delvis och allmän jämvikt modellering, statistisk analys och ekonometri.

Curriculum Vitae

Kort CV på Engelska (pdf 98 kB)

Till sidans topp