Thomas Sandberg

Thomas Sandberg

Professor emeritus
Telefon: 08 790 67 46
E-post: thomas.sandberg@indek.kth.se  
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30 Rum: 418

Kort Biografi

Professor (em) I energiföretagande vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation

Mitt främsta forskningsintresse sedan runt 2000 är omvandligen av energiföretagande och energisystem: Hur energiföretagande förändrar och förändras av energisystemen, och hur de senare påverkas av teknisk utveckling, institutionella föändringar, miljö- och klimatförändring­ar. Elmarknaden, hur den konkurrensutsatts, främjande och hindrande krafter och aktörer för en utveckling av decentraliserad hållbar kraftproduktion och de nya affärsmöjligheter detta skapar. Utveckliongen mot hållbara städer och de affärsmöjligheter detta skapar. Före 2000 låg mitt intresse inom organisationsområdet, främst organisationsformer som kan förena effektivitet, humanitet och demokrati.

De flesta av mina artiklar har publicerats inom organisationsområdet I tidskrifter som Socio­logisk forskning, Industrial Relations, Economic and Industrial Democracy, Tidsskrift for samfunnsforskning, Arbetsmarknad & Arbetsliv. Biomass & Bioenergy hör förstås till energi.

Innan jag utnämndes till professor 2003 tjänstgjorde jag på olika poster som t f professor, docent och forskarassistent vid Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Sozio­logisches Institut Universität Paderborn, Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen. I botten har jag en doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och före det en ekonomexamen med företagsekonomi, statistik, nationalekonomi och statskunskap.

Det mesta av min forskning har gjorts I samarbete med näringslivet, tidigare industri- och nu energiföretag. Som ägare till vattenkraftverk är jag engagerad i en local och en regional vattenkraftorganisation. Jag är sedan styrelsemedlem i Svensk Vattenkraftförening och i European Smallscale Hydropower Association.

Aktuell forskning 

Sustainable energy systems in advance cities. Potentialen för småskalig kraftvärme i Sverige. Omregleringen av den svenska elmarknaden.

Aktuell undervisning 

  • ME2307 Energiföretagande är en kurs som förbereder studenterna för en inte enbart teknisk yrkeskarriär i energibranschen. Den tar upp hur man kan upptäcka nya affärsmöjligheter, utforma en affärsmodell, skriva en affärsplan bade i ett nytt eller litet företag likaväl som I ett stort internationellt sådant. Kursen ges på svenska med en primär inriktning på svenska för­hållanden.
  • ME2077 Developing Energy Business liknar den första kursen men ges på engelska och har en mer internationell inriktning.

Publikationer

Publikationslista (pdf 158 kB)

Till sidans topp