Samverkan

Vi har en stark tradition av nära samarbete med företag, statliga myndigheter och andra organisationer.

Samverkan

Bland dessa är VINNOVA, SSES, Energimyndigheten, europeiska myndigheter för flygledning och företag så t ex AstraZeneca, Combitech, IBM, SAS, Sandvik, SEB, SHB, Scania, TeliaSonera, Vattenfall och Volvo Group. Vår samverkan gäller både inom utbildning samt forskning.

Till sidans topp