Start

INDEK står för merparten av KTH:s utbildning i ekonomi, företagsledning och organisation.

Bakom institutionens profil ligger en fast övertygelse om att det moderna samhället har ett starkt behov av högutbildade ingenjörer med expertkunskap i vilken avancerat tekniskt djup kombineras med goda kunskaper i ekonomi och ledarskap.

INDEK ser därför som sin huvuduppgift att inom grundutbildningen förse KTH:s studerande med kunskaper och färdigheter vilka ger de utexaminerade ingenjörer en beredskap att åta sig ledningsuppgifter i svenska och internationella företag.

Bäst sammanfattas detta konglomerat av ekonomisk och samhällsvetenskaplig kunskap inriktad mot det teknikintensiva företagets ekonomi som Industriell ekonomi

En fråga av särskild betydelse inom undervisningen i industriell ekonomi är den praktiska relevansen, dvs anknytningen till ekonomiska och ledningsmässiga problem typiska för de industrisektorer som olika tekniska specialiseringar anknyter till.

Samtidigt strävar INDEK till att all undervisning skall baseras på en stabil vetenskaplig grund. Institutionen satsar därför hårt på att utveckla forskning och forskarutbildning. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-06-30