Examensarbeten

Sista dag för ansökan om att skriva examensarbete inom Industriell ekonomi (ME200X, ME210X, ME211X, ME270X, ME271X) vårterminen 2020 är 2019-11-29. Använd blanketten “Anmälan” som finns i högra kolumnen på denna sida . Mejla ansökan till examensarbete@indek.kth.se

Ett examensarbete utgörs av en akademisk uppsats (och arbetet bakom denna) som du skriver, presenterar, får bedömd och får högskolepoäng för. 

Examens­arbetet är ett vetenskapligt arbete som lärare på Indek handleder, bedömer och betygsätter. Det arbete du utför för ett företag, som grund för ditt examensar­bete, tar du själv det fulla ansvaret för. Det blir en sak mellan dig och företaget. Examensarbetet utgår från dig som stu­dent.

Ett examensarbete skrivs av en el­ler två studenter, aldrig fler. Indek rekommenderar alltid att examensarbetet skrivs gemensamt av två studenter, men du har också full frihet att skriva det ensam.

Anledningen till att parvis genomförda examensarbeten rekommenderas är att vi erfarenhetsmässigt vet att detta har stora fördelar, främst vad gäller kvaliteten på det utförda arbetet.  

Indek kan tyvärr inte hjälpa dig att hitta någon annan student att skriva tillsammans med 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-10-01