Antagning och finansiering

Lämplighet och forskningsintressen

Vi söker hög akademisk kvalitet och engagerade studenter som är väl förberedda att delta I ett doktorsprogram i industriell ekonomi och organisation. De flesta av våra doktorander har en MSc-examen I ingenjörsvetenskap, men det finns studerande med många former av ämnesbakgrund, däribland affärsutbildning, ekonomi, statsvetenskap, psykologi eller sociologi.

Lämpligheten för forskningsstudier bedöms enligt ett viktat medeltal av poäng, tidigare verksamhet, intressen, förmåga till självständigt tänkande och kritisk analys.

Dessutom vänder sig programmet endast till studerande vars intressen sammanfaller med de forskningsområden där vår fakultet har möjlighet att handleda.

Studerande som är intresserade av att söka till programmet rekommenderas att ta direkt kontakt med en professor eller biträdande professor med relevant forskningsintresse. Ett alternativ är att vända sig till EDIM.

Behörighet

Programmet är öppet för sökande med olika ämnesbakgrund som har ett gemensamt forskningsintresse i gränssnittet mellan teknik, ekonomi och organisation.

KTH:s allmänna behörighetskrav för antagning till studier på doktorandnivå tillämpas.

Antagning

Det finns fyra sätt att komma in på doktorsprogrammet:

  1. Genom att ansöka om en doktorandtjänst vid KTH,
  2. som industridoktorand, inte anställd av KTH men med tillstånd att ägna minst 50 % av sin arbetstid åt doktorsstudier,
  3. som innehavare av ett individuellt stipendium och med väletablerade personliga kontakter med en professor eller en biträdande professor vid KTH som är villiga att vara handledare,

För att bli antagen till doktorandprogrammet måste följande blanketter fyllas i tillsammans med den professor eller den biträdande professor som åtar sig att vara huvudhandledare:

  1. Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen  eller licentiatexamen
  2. Inviduell studieplan
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-14