Doktorandkurser vid INDEK

Obligatoriska för hela programmet Poäng Kurs
Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion 7.5 ME3532
Kvalitativa metoder 7.5 ME3515
Kvantitativa forskningsmetoder i industriell ekonomi 7.5 ME3518
Vetenskapfilosofi (Samhällsvetenskap eller Naturvetenskap ) 7.5 1N5114
1N5113
Obligatoriskt för EDIM (i stället för ME3532)    
Introduktion till forskning i industriell ekonomi för EDIM 7.5 ME3533
     
Special kurser/Valfria    
Kunskapsteori/Metodik    
Avancerad kvantitativ forskningsmetodik 7.5 ME3531
Ord som material 7.5 4D5160
Avancerad statistik 7.5 ME3523
Utforma ett publicerbart papper för vetenskapliga tidskrifter 7.5 ME3520
     
Industriell Ekonomi    
Klassiker i industriel ekonomi 7.5 ME3534
     
Industriell Marknadsföring    
Brand Management Paradigms 10.0 ME3514
Industriell marknadsföring 7.5 ME3521
Internationella affärer 7.5 ME3525
Litteraturkurs i industriell marknadsföring 7.5 ME3524
Marknadsföring teori 7.5 ME3517
Marknadskommunikation 7.5 ME3519
Tjänstemarknadsföring 7.5 ME3530
     
Industriell Dynamik    
Den industriella dynamikens grunder 10.5 4D165
     
Entreprenörskap och Affärsutveckling    
Expansion och värdeskapande 9.0 ME3529
Affärsmannaskap och entreprenörskap i innovationsprocessen 5.0 ME3526
Affärsmodeller och affärsutveckling 15.0 ME3528
Identifiering av Affärsmöjligheter 6.0 ME3527
     
Samhällsekonomi    
     
     
Organisation och ledning    
Praktiskt jämnställdhetsarbete i FOI-miljö 6.0 ME3507
     
SSES    
Doktorandkurser vid SSES    
     
Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management    
Doktorandkurser vid SCAIEM    
     
Nordisk Företagsekonomisk Förening    
Doktorandkurser vid NFF    
     
European Institute for Advanced Studies in Management    
Doktorandkurser vid EIASM    
     
     
     
     
     
     
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-10-16