Programadministration

KTH: s doktorandprogram i industriell ekonomi och organisation samordnas av en programdirektör assisterad av en programadministratör:

Programmets fakultetskollegium

Alla professorer och biträdande professorer med anknytning till programmet ingår i programmets fakultetskollegium, ett akademiskt forum för kollegiala diskussioner t.ex. om frågor rörande rådgivning, doktorandkurser, forskningskvalitet, slutseminarier, forskningsframsteg och granskning av studieplaner.

Representanter för doktoranderna

Två representanter för doktoranderna inbjuds att delta i programmets fakultetskollegium.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2014-01-08