Utbildningsprogram

Förutom de program som nämns nedan ansvarar Indek för de tvååriga mastersprogrammen "Industrial management" (TINEM) och "Economics of innovation and growth" (TEINM). Vi ansvarar också för det ettåriga masterprogrammet "Entrepreneurship and Innovation Management (TEILM). Vidare medverkar vi i mastersprogrammen i Bioentrepreneurship och ICT Innovation som drivs av Karolinska institutet respektive KTH i Kista. För information om dessa program, växla till den engelska versionen av denna sida.

Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK) och Mastersprogrammet i Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management) (TIEMM) 140 studenter

Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi kombinerar studier inom industriell ekonomi och organisation med studier inom naturvetenskap och teknik. Teknologerna läser därför från och med årskurs ett kurser i industriell ekonomi parallellt med naturvetenskap och teknik och programmet har därutöver flera olika teknikinriktningar. Den bärande idén bakom utbildningen är att du som student från första början ska tränas i att lösa ingenjörsmässiga problem för affärsutveckling i teknikbaserade företag och organisationer. Ungefär en tredjedel av undervisningen på civilingenjörsprogrammet för industriell ekonomi utgörs av kurser som ges av INDEK. Arbetsmarknaden för en utexaminerad civilingenjör i Industriell ekonomi på KTH är mycket god

Masterprogrammet Industrial Management (TINEM), 120hp

Hemsida för TINEM information

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-12-07