Master Industrial Management

På denna sida hittar du information och studiestöd för masterprogrammet Industrial management.

Masterprogrammet Industrial Management (TINEM), 120hp

Information kull 14 (börjar TINEM HT2014)

På denna sida hittar du information och studiestöd för masterprogrammet Industrial management. Under den första länken beskrivs viktig generell information för alla studentgrupper som kan läsa masterprogrammet som en avslutning på sitt civilingenjörsprogram. Därefter följer uppdelad information efter studentgrupper kopplat till respektive civilingenjörsprogram inklusive rekommenderade teknikprofiler med tekniska kurser på avancerad nivå. Slutligen ges en överblick över lämpliga valfria kurser inom Industriell ekonomi (samt kurser inom Industriell ekonomi som inte skall väljas på grund av överlapp).

Längst ned på sidan finner du även förtydligande schematiska beskrivningar av programmet för respektive civilingenjörsprogram.

Examen

Efter denna utbildning har du som är antagen till ett civilingenjörsprogram möjlighet att ansöka om följande examina: Civilingenjörsexamen inom respektive civilingenjörsprogram; Teknologie kandidatexamen; samt en Teknologie masterexamen inom Industrial management.

Kontakt (Industrial management (TINEM))

Programansvarig TINEM: Lars Uppvall

Studievägledning TINEM: Tuija Venermo

Utbildningshandläggare TINEM: Ann-Sofie Granberg

Till sidans topp