Enheter på Maskinkonstruktion


Maskinkonstruktion består av fyra enheter som tillsammans täcker in produktutvecklingsprocessen i vid bemärkelse. Enheterna bedriver forskning och ger omfattande utbildning inom sina respektive områden.

Forskningen vid avdelningarna behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan.

Till sidans topp