Forskning Integrerad produktutveckling

Forskningen vid enheten för Integrerad produktutveckling fokuserar på organisatoriska och tekniska processer för effektiv utveckling av innovativa teknikorienterade produkter, tjänster och affärer.

Master students at IPU

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag och har en hög ambition: att vara ledande i produktutveckling och innovation - att utveckla både teori och praktik.

Vår forskning kännetecknas av en strävan efter helhetssyn, där man beaktar helhet och delar liksom förhållandet mellan dessa, t ex produkt, process och organisering. Förutom att skapa ny kunskap rörande produktutvecklings- och innovationsarbete, läggs stor vikt vid att de nya insikterna kan omsättas i praktiskt förändringsarbete i organisationer. I forskningen används både kvalitativa och kvantitativa metoder, ofta med aktions- och förändringsförslag.

Forskningsområden

Forskningen inom IPU bedrivs inom tre strategiska nyckelområden:

  1. Ledning, mätning och styrning av innovation
  2. Arbetssätt och organisering för effektivitet i produktutveckling och innovation
  3. Innovation genom samarbete och nätverk

Läs mer om dessa forskningsområden, och om aktuella projekt relaterade till dem, under länkarna till vänster.

Organisation

Avdelningschef

Sofia Ritzén

Professurer

Integrerad produktutveckling: Margareta Norell Bergendahl

Produktinnovationsteknik: Mats Magnusson

Till avdelningen för Integrerad produktutveckling

Till sidans topp