Mekatronik

Robot

Området Mekatronik och Inbyggda styrsystem

Mekatronik innebär nya möjligheter och frihetsgrader vid utveckling och konstruktion av flexibla, innovativa, intelligenta och användarvänliga produkter, maskiner och system. Viktiga applikationsområden är fordon, medicinsk teknik, automation, robotik och konsumentprodukter. Enheten Mekatronik innefattar två professuer – en i mekatronik och en i inbyggda styrsystem.

Forskning i Mekatronik och Inbyggda styrsystem

Forskningen inom Mekatronik och inbyggda system koncentreras på utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad konstruktion, utveckling av avancerade mekatroniska system samt arkitekturdesign och säkerhet.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser i mekatronik, inbyggda system, tillämpad reglerteknik och elektroteknik. Utveckling av mekatroniska system karaktäriseras ofta av stora projekt, många inblandade discipliner, omfattande samarbete och kräver kvalificerad organisering och ledning. Många av våra kurser är därför projekt- och problemorienterade för att erbjuda reallistisk träning i professionellt utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett komplett ”spår” i mekatronik inom det tvååriga masterprogrammet Industriell Produktutveckling.

Utbildning

Organisation

Enhetschef

Martin Edin Grimheden

Professurer

Jan Wikander (Mekatronik)
Martin Törngren (Inbyggda styrsystem)

Övriga medarbetare

Taggad som
Till sidans topp