Forskning vid Maskinkonstruktion

Våra enheters forskning behandlar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden i produktutvecklingsprocessen och rymmer omfattande industriell och internationell samverkan.

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver egen forskning – Förbränningsmotorteknik, Integrerad produktutveckling, Mekatronik och Inbyggda styrsystem samt System- och komponentdesign.

Till institutionen är även fyra centrumbildningar knutna. Dessa har till syfte att etablera samarbeten mellan KTH:s skolor och industrin.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-03-16