Välj forskningsprojekt

Forskning vid Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver egen forskning: Förbränningsmotorteknik, Integrerad produktutveckling, Mekatronik och Komponentdesign.

Till institutionen är även fem centrumbildningar knutna, dessa har till syfte att etablera samarbeten mellan KTH:s skolor och industrin.

Nytt forskningscentrum

Engine Flow Structure

CCGEx är ett nytt forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon. CCGEx är ett samarbete mellan KTH, Svenska Energimyndigheten och motortillverkare i Sverige.

Till sidans topp