CCGEx – Competence Center for Gas Exchange

CCGEx är ett forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon. CCGEx är ett samarbete mellan KTH, Svenska Energimyndigheten och motortillverkare i Sverige.