CCGEx – Competence Center for Gas Exchange

CCGEx är ett forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon. CCGEx är ett samarbete mellan KTH, Svenska Energimyndigheten och motortillverkare i Sverige.

Läs mer på vår engelska sida

Till CCGEx webbplats

Föreståndare CCGEx

Anders Christiansen Erlandsson
Anders Christiansen Erlandsson, professor 087907893
Till sidans topp