PIEp – Product Innovation Engineering programme

PIEp är ett forsknings- och förändringsprogram. Det är ett nationellt program och en långsiktig satsning för ökad innovationsförmåga hos människor och organisationer.

PIEp logo

PIEp verkar idag utifrån fem universitet. Forskare, lärare och doktorander finns med i PIEp:s nätverk – i stark samverkan med företag i näringslivet.

Genom ny kunskap från forskningen bygger PIEp förutsättningar för förändringar. Vi agerar också för förändringar i utbildningen på universiteten – för ny kompetens hos ingenjörer och designers.

Våra mål kan bara nås genom samverkan i ett öppet innovationssystem.

  • Genom ett dynamiskt nätverk och med en bred kunskapsbas, skapar PIEp förutsättningen för ett nytt innovationsklimat.
  • Med behovsdriven forskning, förnyelse i utbildning och stärkt samarbete med näringsliv och samhälle skapar vi ett klimat för innovation.
  • Vi vänder oss till organisationer som vill vara konkurrenskraftiga på lång sikt, som är innovativa eller vill öka sin innovationsförmåga.

Nationellt program för ökad innovationsförmåga hos människor och organisationer

PIEps forsknings- och utvecklingsprogram förenar kompetens från fem olika lärosäten i Sverige. En viktig framgångsfaktor är samverkan mellan universitet och företag. PIEp skapar kompetens, realiserar produktinnovationer och driver förändringar.

Vi leder en rad olika aktiviteter och har en projektportfölj för både nya produkter och nya innovationsprocesser.

Föreståndare PIEp

Ingrid Kihlander
Ingrid Kihlander, föreståndare 087907887

Till PIEps webbplats

Taggad som:
Till sidans topp