Förbränningsmotorteknik

Forskningen syftar till att minska CO2-utsläpp och lokala utsläpp, särskilt av partiklar och NOx. Minskade CO2-utsläpp är viktigt för att minska energiförbrukning, växthuseffekt och global uppvärmning.

Förbränningsmotorn är idag den primära effektkällan för transporter som ständigt ökar i antal. Transporterna i vårt samhälle medför höga utsläpp av koldioxid samt oönskade emissioner efter förbränningen. Utvecklingen av förbränningsmotorn går därför mot att ta fram renare och energieffektivare motorer samt anpassning för framtida biobaserade bränslen.

Forskningen ämnar främst till att reducera emissioner av koldioxid samt lokala emissioner, speciellt partiklar och kväveoxider. Huvudområdet inom forskningen är gasväxling vilket inkluderar överladdning och återcirkulation av avgaser för reducering av kväveoxider.

Forskningen utförs till stor del inom kompetenscentrat CCGEx där fundamental forskning inom strömningsmekanik och akustik kombineras med den förbränningsmotortekniska tillämpningen.

Läs mer om våra aktuella forskningsprojekt under länkarna till vänster.

Webbplats för CCGEx

Enhetschef