Ekodesign

I Livscykeldesign integreras miljökrav så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen. Ekodesigngruppen fokuserar på att undersöka förutsättningarna för hållbar utveckling, bidra till att anpassa produktutvecklingen därefter och skapa produkter för hållbar utveckling.

Till sidans topp