Forskargruppen för Maskinelement och Tribologi

Forskningen inom maskinelement fokuserar på komponenter som används som byggdelar vid framtagning av olika mekaniska produkter och system. Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning – eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse.

Maskinelement

Maskinelement är ett vetenskapligt område som traditionellt har förknippats med mekaniska komponenter som kugghjul, rull- och glidlager, kopplingar, fjädrar, osv. Dessa komponenter används som byggdelar vid framtagning av olika mekaniska produkter och system.

I moderna mekaniska system får smörjmedlen allt större betydelse för att säkerställa komponentens funktion. På institutionen bedrivs därför omfattande forskning med fokus på att designa smörjmedel som möjliggör högre prestanda hos moderna och framtida maskiner.

Professor i maskinelement: Sergei Glavatskih

Tactility research

Tribologi

Inget startar och inget stannar utan tribologi. Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning – eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse.

Ordet tribologi kommer från grekiskans tribos och betyder "att gnida". Arkeologiska fynd av smörjmedelsrester på hjulaxlar från 1400-talet f.Kr. visar att man redan under antiken utnyttjande tribologiska kunskaper.

Vi påverkas dagligen av olika tribologiska fenomen. Lövhalka på hösten sänker friktionen mellan järnvägshjul och räls och orsakar förseningar i tågtrafiken, skrikande oljud när vi bromsar orsakas av friktion mellan belägg och bromsskivor och bortnötta partiklar från bromsar och vägbanan hamnar i luften och blir ett hälsoproblem i våra storstäder. Även slitna höfter är ett tribologiskt problem.

Aktuella forskningsområden

  • Transmissioner
  • Partikelemissioner
  • Adhesion
  • Taktilitet
  • Gränssnittsmodellering

Tribologisk forskning är inriktad på modellering och simulering av friktion och nötning, med ett helhetsperspektiv på systemeffekter som emissioner, energieffektivitet, materialhygien och design.

Du kan läsa mer om våra forskningsområden och aktuella forskningsprojekt genom att klicka på länkarna till vänster.

Professor i Tribologi: Ulf Olofsson

Till sidans topp