ICES – Innovative Centre for Embedded Systems

ICES är KTH:s centrum i inbyggda system. Det inrättades 2008 och är ett samarbete mellan ett flertal forskargrupper, främst från KTH-skolorna ITM och EECS. Aktiviteterna omfattar forskning, utbildning, nätverksbyggande och innovation.

Forskning kring inbyggda system är väsentlig för både framtida produktutveckling och förbättring av redan befintliga produkter. ICES är ett initiativ som syftar till att skapa en mer sammanhängande forsknings- och utbildningssituation inom området på KTH.

Genom samverkan mellan KTH-skolor och nära samarbete med industripartners verkar ICES för att uppnå spetskompetens inom forskning, utbildning och industriell innovation relaterad till inbyggda system. ICES har i dagsläget närmare 30 företagsmedlemmar från flera industriella områden (inklusive bilindustri, kommunikation, automation, verktyg / komponent industrier, medicinteknik etc).

Den tekniska inriktningen ligger på inbyggd systemteknik med övergripande inriktning på maskin- och programarkitektur, autonoma system samt interaktion mellan människa och maskin.

Till ICES webbplats

Föreståndare ICES

ICES logo