Integrerad produktutveckling

Forskningen vid enheten för Integrerad produktutveckling fokuserar på organisatoriska och tekniska processer för effektiv utveckling av innovativa teknikorienterade produkter, tjänster och affärer.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag och har en hög ambition: att vara ledande i produktutveckling och innovation - att utveckla både teori och praktik.

Vår forskning kännetecknas av en strävan efter helhetssyn, där man beaktar helhet och delar liksom förhållandet mellan dessa, t ex produkt, process och organisering. Förutom att skapa ny kunskap rörande produktutvecklings- och innovationsarbete, läggs stor vikt vid att de nya insikterna kan omsättas i praktiskt förändringsarbete i organisationer. I forskningen används både kvalitativa och kvantitativa metoder, ofta med aktions- och förändringsförslag.

Enhetschef

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2019-02-14