Nyheter

2018-07-02

Almedalen 2018

Förvalta och förnya – myndigheternas roll i innovationsarbetet och möta komplexa samhällsutmaningar

Seminarium
Tid: 2/7 2018 13:30 - 14:30
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
Medverkande (bland andra): Sofia Ritzen, professor och Susanne Nilsson, forskare, KTH
Arrangör: Implement Consulting Group, Kungliga Tekniska Högskolan, Vinnova

Myndigheter spelar en central roll i samhället som förvaltare och innovationsaktör. Många utmaningar kräver samverkan mellan olika aktörer där myndigheterna har en viktig uppgift. Hur ser de på sin roll i framtidens innovationsekosystem och hur utvecklar de sin förmåga för att klara den uppgiften?

program.almedalsveckan.info/event/user-view/51601

2018-06-28

Så här digitaliserar ett klassiskt svenskt bolag

Anders Johansson, adjungerad professorer på institutionen för Maskinkonstruktion, berättar i senaste numret av Ny Teknik om Husqvarnas arbete med digital transformation och om deras kommande AI-lab.

www.nyteknik.se/sponsrad/sa-har-digitaliserar-ett-klassiskt-svenskt-bolag-6921251

2018-06-14

Gör plats för innovationsledaren

Tidsbrist och lågt risktagande är två hinder för innovation. Här kommer innovationsledaren in för att skapa utrymme för innovation och försvara det mot de krafter som minskar utrymmet. Rollen får en allt mer legitim plats i Sverige och internationellt.

Intervju med Magnus Karlsson från IPU.

www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/gor-plats-for-innovationsledaren/?utm_campaign=u

2018-01-11

El mer lönsamt än diesel och biogas

En ny studie från KTH-forskare, som ännu bara plockats upp av branschmedia, visar att elbilar kan vara mer lönsamma som taxibilar än både diesel- och biogasbilar. Det är doktoranderna Jens Hagman och Joram Langbroek på KTH som kommit fram till detta.

www.kth.se/blogs/reaktion/2018/01/el-mer-lonsamt-an-diesel-och-biogas/

2018-01-02

Fler köper elbilar om man räknar på hela ägandekostnaden

En ny studie publicerad av Jens Hagman, Sofia Ritzén och Jenny Janhager Stier vid KTH, visar att av 980 identifierade nybilsköpare utförde 58 procent ingen beräkning av den totala ägandekostnaden innan köp.

www.sust.se/2018/ny-studie-visar-att-dalig-koll-vid-bilkop-minskar-kop-av-elbilar/

2017-12-28

Så lite koll har vi när vi köper ny bil – och så sänker det elbilar

Vi vill gärna tro att konsumenter gör någorlunda väl avvägda ekonomiska val. Helt fel när det kommer till nybilsköpare, visar en färsk studie. Det kan vara en förklaring till att elbilarna dröjer.

www.nyteknik.se/fordon/sa-lite-koll-har-vi-nar-vi-koper-ny-bil-och-sa-sanker-det-elbilar-6890726

2017-12-22

Innovation och förnyelse inom offentlig sektor

– hur utformas, styrs och leds innovativa organisationer. 1 december 2017 medverkade över 100 beslutsfattere från myndigheter, städer, kommuner och landsting i vårt seminarium för att dela erfarenheter på temat "Innovation och förnyelse inom offentlig sektor".

www.youtube.com/watch?v=FESSHp9tbN8

2017-12-19

A Car-free Future?

Is life without a car possible? What would it be like? What could we as a society earn by reducing the number of cars? We made a test in real life to see how it works!

Teo Enlund, Associate Professor

www.youtube.com/watch?v=rI6jgHzpFFc

2017-11-20

Ska utveckla ett hållbart samhälle för alla

Många människor är engagerade i hållbar utveckling, men på olika sätt och med olika drivkrafter. När företag tar fram nya hållbara produkter och tjänster är det dock mycket lätt hänt att de gör generaliseringar eller bara vänder sig till de som redan är frälsta. Det vill KTH-forskare ändra på med det nyutvecklade verktyget "Målgruppsarenan".

www.kth.se/forskning/artiklar/ska-utveckla-ett-hallbart-samhalle-for-alla-1.775774

2017-04-05

Akademi sätter fokus på produktutveckling

Forskningen kring produktutveckling har hamnat lite i bakvattnet och nu behövs en kraftsamling. I oktober 2016 formades Produktutvecklingsakademin och nyligen samlades de till en första workshop.

liu.se/artikel/de-satter-fokus-pa-produktutveckling

2017-03-07

"Sverige inte så bra på innovation"

KTH-forskaren Karin Ehrnberger kan utan vidare räkna upp många produkter som på ett eller annat sätt är exkluderande. Där normer styrt designen så att olika grupper av människor inte kan använda dem som det var tänkt. Eller alls kunna bruka produkterna.

www.kth.se/forskning/artiklar/sverige-inte-sa-bra-pa-innovation-1.712163

2016-10-17

Kollektiv kreativitet som innovationsmotor – så gör svenska storföretag

Föreläsare: Docent Jennie Björk, KTH, och Magnus Karlsson, adjungerad professor på KTH samt Director Innovation Management, Ericsson

www.esbri.se/forelasning_tv_visa.asp?id=187784639

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-07-08