Mekatronik och Inbyggda styrsystem

Forskningen inom Mekatronik och Inbyggda styrsystem koncentreras på utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad konstruktion och utveckling av avancerade mekatroniska system.

Nyckelområden för vår forskning innefattar:

  • Integrerad design och optimering av mekatroniska system
  • Modellbaserad ingenjörsmetodik och integrerade verktygsmiljöer
  • Systemarkitektur
  • Säkerhet
  • Simulering och haptik

Vårt långsiktiga mål inom metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av mekatroniska system är att kunna tillhandahålla en "verktygslåda" där mekatroniska strukturer, sensorer och ställdon, reglerfunktioner och inbyggda system kan modelleras, syntetiseras och analyseras i en integrerad process.

Mer tillämpad forskning sker i områden som fordonsteknik, hybridteknik och inbyggda system, robotik och manipulation, haptik för medicinska ändamål och skogsmaskiner.

Med KTH som plattform erbjuder vi en stark, djup och bred akademisk kompetens. Vi har starka kopplingar till både industri inom flera fält samt akademisk samverkan med många universitet runt i världen.

Enhetschef

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-03-02