Modellbaserad ingenjörsmetodik och integrerade verktygsmiljöer

All ingenjörsverksamhet omfattar modeller av olika slag! Mekatronik och inbyggda system kännetecknas av multipla teknologier (mekanik, elektronik, programvara) och aspekter (säkerhet, kostnad, prestanda, m.m.). Den vanliga utvecklingssituationen kännetecknas därmed av en mångfald av experter, heterogena modeller, och olika verktyg. Enskilda discipliner, t.ex. reglerteknik, jobbar idag med välutvecklade miljöer för modellerbaserad utveckling. Att integrera – eller åtminstone att få många discipliner/expert/verktyg – att samverka utgör dock fortfarande en stor utmaning!

Vår forskning fokuserar på metodik för att arbeta med multiple modeller/verktyg, samt metoder och verktyg som stödjer integration av information och verktyg, typiskt över etablerade discipliner/domäner. Specifika forskningsinriktningar inkluderar multivymodellering, modellintegration och verktygsintegration.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2014-05-08