M-nätverket

M-nätverket – för programledningarna för Sveriges utbildningsprogram inom Maskinteknik

M-konferens 14-15/11 2018

M-konferensen samlade ca 40 personer från hela Sverige: Programansvariga, utbildningsledare, utbildningshandläggare och studievägledare. Konferensen återkommer hösten 2020.

Epostlista – KTH ansvarar för en epostlista baserad på deltagarna på M-konferensen 14-15/11 2018. Meddela Martin Edin Grimheden, mjg@kth.se , om du vill läggas till eller tas bort från listan. Eller om du vill ha adressen.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-12-18