Systemarkitektur

Med “arkitektur” avses den grundläggande organisationen och egenskaper hos ett tekniskt system, som den manifesteras genom systemets komponenter, deras relationer och de underliggande principer som styrt systemets utveckling. Ett systems arkitektur påverkar i stor utsträckning övergripande kvaliteter såsom kostnad, prestanda och vidareutvecklingsmöjligheter. Att förstå och beskriva ett systems arkitektur blir därmed viktigt; arkitekturbeskrivningar fungerar som design- och integrationsmodeller, t.ex. för att hantera avvägningar mellan principiellt olika lösningar. 

Vår forskning behandlar metodik för att stödja arkitekturutveckling. Vår nuvarande forskning omfattar framförallt referensarkitekturer för autonoma system och arkitekturbeskrivningsspråk. För att stödja arkitetekturanalys och design, krävs integrerade verktygsmiljöer (se ovan), men även dessa miljöer har en arkitektur – på så sätt stärker dessa teman varandra.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2013-11-26