Ekodesign

I Livscykeldesign integreras miljökrav så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen. Ekodesigngruppen fokuserar på att undersöka förutsättningarna för hållbar utveckling, bidra till att anpassa produktutvecklingen därefter och skapa produkter för hållbar utveckling.

Vid framtagning av industriella produkter görs många kompromisser mellan krav och begränsningar. Funktionalitet och affärsutveckling har mestadels varit dominerande, men i allt högre grad ställs också krav på hållbarhet.

Vissa produkter kan enkelt omvandlas i en mer hållbar riktning. I andra fall är miljöpåverkan direkt kopplad till funktionaliteten – ju mer vi använder bilen desto större påverkan. I ytterligare andra fall medför miljökraven motsägelsefulla tillämpningar. Att använda mer material i kraftkablar betyder exempelvis lägre motstånd och mindre energiförluster.

I Livscykeldesign integreras miljökraven så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen. EcoDesign-gruppens fokus är att undersöka förutsättningarna för och bidra till att skapa en hållbar framtid genom förbättrad återvinning, energibesparingar och produkter som är väl anpassade för sitt syfte.

Ekodesigngruppen