Maskinelement

Forskningen inom maskinelement fokuserar på komponenter som används som byggdelar vid framtagning av olika mekaniska produkter och system.

Maskinelement är ett vetenskapligt område som traditionellt har förknippats med mekaniska komponenter som kugghjul, rull- och glidlager, kopplingar, fjädrar, osv. Dessa komponenter används som byggdelar vid framtagning av olika mekaniska produkter och system.

I moderna mekaniska system får smörjmedlen allt större betydelse för att säkerställa komponentens funktion. På institutionen bedrivs därför omfattande forskning med fokus på att designa smörjmedel som möjliggör högre prestanda hos moderna och framtida maskiner.

Professor

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-03-15