Forskning om smörjmedel

I moderna mekaniska system får smörjmedlen allt större betydelse för att säkerställa komponentens funktion. Därför bör smörjmedel betraktas som ett viktigt maskinelement och designas i likhet med traditionella sådana.

Det vetenskapliga området maskinelement har traditionellt förknippats med mekaniska komponenter som kugghjul, rull- och glidlager, kopplingar, fjädrar, osv. Dessa komponenter används som byggdelar vid framtagning av olika mekaniska produkter och system.

Jonvätskor – en ny klass av gröna smörjmedel

I moderna mekaniska system får smörjmedlen allt större betydelse för att säkerställa komponentens funktion. Därför måste smörjmedel ses som ett viktigt maskinelement. Följaktligen bör smörjmedel designas i likhet med traditionella maskinelement för att möjliggöra högre prestanda hos moderna och framtida maskiner.

Numera är fler och fler maskiner integrerade med elektroniska komponenter, så skillnaden mellan de mekaniska och elektroniska delarna håller successivt på att försvinna. Denna utveckling pekar ut en riktning i vilken maskinelement bör utvecklas. Efterfrågan handlar om mer kontrollerbara och adaptiva maskinelement.

Utveckling av mer hållbara, miljöanpassade och energieffektiva komponenter medför stora fördelar för industri och samhälle. Vi omges dagligen av olika maskiner som är uppbyggda av maskinelement. Det betyder att även små förbättringar leder till stora positiva effekter sett från ett globalt perspektiv.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-03-15