Tribologi

Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning – eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse.

Inget startar och inget stannar utan tribologi. Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning – eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse.

Ordet tribologi kommer från grekiskans tribos och betyder "att gnida". Arkeologiska fynd av smörjmedelsrester på hjulaxlar från 1400-talet f.Kr. visar att man redan under antiken utnyttjande tribologiska kunskaper.

Taktilitetsforskning

Vi påverkas dagligen av olika tribologiska fenomen. Lövhalka på hösten sänker friktionen mellan järnvägshjul och räls och orsakar förseningar i tågtrafiken, skrikande oljud när vi bromsar orsakas av friktion mellan belägg och bromsskivor och bortnötta partiklar från bromsar och vägbanan hamnar i luften och blir ett hälsoproblem i våra storstäder. Även slitna höfter är ett tribologiskt problem.

Aktuella forskningsområden

  • Transmissioner
  • Partikelemissioner
  • Adhesion
  • Taktilitet
  • Gränssnittsmodellering

Tribologisk forskning är inriktad på modellering och simulering av friktion och nötning, med ett helhetsperspektiv på systemeffekter som emissioner, energieffektivitet, materialhygien och design.

Professor

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-03-15