Organisation och kontakter

Maskinkonstruktion består av fyra enheter som bedriver utbildning och forskning. Det finns även fyra forskningscentra knutna till institutionen. Institutionen är verksam inom fyra utbildningsprogram som leder till civilingenjörsexamen och erbjuder två masterprogram med totalt fem olika specialiseringsspår.

Institutionens ledning »

Enheten för Förbränningsmotorteknik

Enhetschef, Professor Förbränningsmotorteknik

Enheten för Integrerad produktutveckling

Enhetschef

Professor Integrerad produktutveckling
Professor Integrerad produktutveckling
Professor Produktinnovationsteknik

Professor Produkt och tjänstedesign

Enheten för Mekatronik och inbyggda styrsystem

Enhetschef
Professor Mekatronik
Professor Inbyggda system

Enheten för System- och komponenentdesign

Enhetschef, Professor Maskinelement
Professor Maskinkonstruktion
Professor Tribologi

Föreståndare forskningscentra

Föreståndare CCGEx
Föreståndare ICES
Föreståndare ITRL
Föreståndare Prototypcenter

Utbildningsansvariga

Studierektor grundutbildning

Forskarutbildningsansvarig

Masterprogramansvarig Industriell produktutveckling

Masterprogramansvarig Integrerad produktdesign

Programansvariga Civilingengörsprogram

Maskinteknik

Design och produktframtagning

Industriell ekonomi

Farkostteknik

Spåransvariga Masterprogram för Industriell produktutveckling

Masterspår Förbränningsmotorteknik

Masterspår Maskinkonstruktion
Masterspår Mekatronik

Spåransvariga Masterprogram för Integrerad produktdesign

Masterspår Industriell Design

Masterspår Innovationsledning och produktutveckling

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-06-06