ConVENienT (Complete Vehicle Energy-saving Technologies)

Publicerad 2016-05-20

COnVENient är ett FP7 projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Projektet startade i november 2012 och slutade i april 2016.

Projektet riktar sig mot en minskning med 30 % av bränsleförbrukningen i fordon för långväga godstransporter genom att utveckla tre innovativa tunga lastbilas prototyper genom innovativ energisparande teknik och lösningar.

Mer infromation om projektet på den engelska sidan.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2016-05-20