Om Maskinkonstruktion

På institutionen för Maskinkonstruktion arbetar vi med produktutveckling i dess vidaste bemärkelse – med allt ifrån arbetsorganisation, designmetoder och verktyg till teknikutveckling och fysikaliska fenomen.

A group of students

Profil

Utbildning och forskning vid institutionen behandlar produktutvecklingsprocessen med tekniska, ekonomiska, miljömässiga och mänskliga hänsynstaganden, konstruktionsprinciper som kan generera nya funktioner och nya produkter samt fysikaliska fenomen som kan begränsa eller möjliggöra nya konstruktioner.

Både forskning och utbildning vid Maskinkonstruktion karaktäriseras av omfattande industriell samverkan och flera internationella samarbeten. Vi ger omfattande och attraktiv utbildning inom maskinkonstruktion, design och produktframtagning, integrerad produktutveckling, mekatronik, förbränningsmotorteknik och maskinelement.

Vår profil innefattar:

 • Produktutveckling är nyckeln till tillväxt
 • ”Maskiner” i vid bemärkelse
 • Fokus på både teknik och process
 • Syntes, design och innovation
 • Komponenter, integration och system
 • Fysikaliska fenomen

Mission

 • Erbjuda både näringsliv och samhälle expertkunskaper och högutbildade ingenjörer
 • Ägna stor uppmärksamhet åt kvaliteten, både på forskning och utbildning
 • Se till produktutveckling i dess vidaste bemärkelse - allt ifrån arbetsorganisation och designmetoder till teknikutveckling och fysikaliska fenomen

Forskningsområden

 • Eco design
 • Förbränningsmotorteknik
 • Inbyggda styrsystem
 • Integrerad produktutveckling
 • Maskinelement
 • Mekatronik
 • Produkt- och tjänstedesign
 • Produktinnovation
 • Tribologi

Infrastruktur

 • Förbränningsmotorlabb
 • Tribologilabb
 • Provceller för mekanisk provning
 • Mekanisk verkstad
 • Elektronik- och mekatroniklabb
 • CAE-verktyg för mekanisk och mekatronisk modellering, simulering och design
 • 3 prototypverkstäder för studenter
 • Hydraulik- och pneumatiklabb
 • Innovationsstudio
 • Kontor för högrekursstudenter
Taggad som
Till sidans topp