Centrumbildningar

Det finns fyra centrumbildningar knutna till institutionen – organisationsformer med syfte att etablera samarbeten mellan KTH:s skolor och med industrin.

CCGEx (Competence Center for Gas Exchange)

CCGEx är ett nytt forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon.

Läs mer

ICES (Centre for Embedded Systems)

ICES är KTH´s nya centrum i Inbyggda system och är ett samarbete mellan ett flertal forskargrupper på KTH.

Läs mer

ITRL (Integrated Transport Research Lab)

ITRL är ett resurscenter och labb där forskare och studenter arbetar tillsammans i projektfrom för att undersöka framtida hållbara transportförbättringar.

Läs mer

KTH Prototypcenter

Vårt mål är att göra sträckan mellan idé och realiserad prototyp så kort som möjligt och hjälpa företag att komma igång snabbt.

Läs mer

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-02-26