Förbränningsmotorteknik

Enheten förbränningsmotorteknik

Transporterna i vårt samhälle medför höga utsläpp av koldioxid samt oönskade emissioner från förbränningen. Utvecklingen av förbränningsmotorn handlar därför om att ta fram renare och energieffektivare motorer samt anpassning för framtida biobaserade bränslen. Enheten för förbränningsmotorteknik arbetar med dagens och morgondagens utmaningar kring framdrivning av ett framtida klimatanpassat transportsystem.

Part of internal combustion engine

Seniora masterstudenter påbörjar sin uppsatsresa

Ett nytt år och en ny termin har börjat hos Förbränningsmotorteknik. När enheten kommer tillbaka till arbete efter vinterledighet tar de seniora masterstudenterna upp sitt slutprojekt – masteruppsatsen innan examen. Uppsatsen upptar i vanliga fall hela vårterminen 20 veckor, där studenterna utför forskningsstudier inom design och utveckling, simulering och/eller provning av motorsystem och komponenter. Många masterstudenteter inom förbränningsspåret utför sitt uppsatsarbete med industripartners Scania, Volvo trucks, Volvo cars och AVL MTC vilket ger dem en stor möjlighet att applicera sina kunskaper samt att övergå från student till professionellt liv.

Läs mer

Forskning

Forskningen är framförallt inriktad på reduktion av koldioxidutsläpp och lokala emissioner, speciellt partiklar och kväveoxider. Huvudområdet för forskningen är gasväxling, vilket inkluderar överladdning och återcirkulation av avgaser för att reducera kväveoxider. En stor del av forskningen utförs inom kompetenscentrumet CCGEx , kombinerar fundamental forskning inom strömningsmekanik och akustik med tillämpad forskning inom förbränningsmotorteknik.

Läs mer

Utbildning

Förbränningsmotorteknik är en vetenskap som kombinerar kunskaper från många olika discipliner i en praktiskt viktig och krävande tillämpning - förbränningsmotorn. Förbränningsmotorutbildningen fokuserar på kolvmotorer med inre förbränning, vilka är vanligt förkommande i bland annat lastbilar, bussar, fartyg, trädgårdsredskap och personbilar.

Läs mer