Om enheten

Mekatronik innebär nya möjligheter och frihetsgrader vid utveckling och konstruktion av flexibla, innovativa, intelligenta och användarvänliga produkter, maskiner och system. Viktiga applikationsområden är fordon, medicinsk teknik, automation, robotik och konsumentprodukter. Enheten Mekatronik innefattar två professuer – en i mekatronik och en i inbyggda styrsystem.

Robot

Forskning i Mekatronik och Inbyggda styrsystem

Forskningen inom Mekatronik och inbyggda system koncentreras på utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad konstruktion, utveckling av avancerade mekatroniska system samt arkitekturdesign och säkerhet.

Läs mer om vår forskning

Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser i mekatronik, inbyggda system, tillämpad reglerteknik och elektroteknik. Utveckling av mekatroniska system karaktäriseras ofta av stora projekt, många inblandade discipliner, omfattande samarbete och kräver kvalificerad organisering och ledning. Många av våra kurser är därför projekt- och problemorienterade för att erbjuda reallistisk träning i professionellt utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett komplett ”spår” i mekatronik inom det tvååriga masterprogrammet Industriell Produktutveckling.

Enhetschef

Martin Edin Grimheden
Martin Edin Grimheden
prefekt 087907797

Professor Mekatronik

Professor Inbyggda styrsystem

Martin Törngren
Martin Törngren
professor 087906307