System- och komponentdesign

Ett område med fokus på mekaniska komponenter, komponentgränssnitt och komponentintegration i system och produkter. Området omfattar även ergonomiska och interaktiva egenskaper hos ytor. Forskargruppen är ledande inom tribologisk modellering. Hållbarhet är den dominerande drivkraften i våra forskningsprojekt.

Läs mer om vår forskning

Om enheten

SKD består av 30 aktiva forskare, lärare och doktorander. Hos oss ingår tre professurer, i maskinelement, tribologi och maskinkonstruktion. Vi tror starkt på vikten av rörlighet mellan näringsliv och akademi, för närvarande har vi 2 affilierade professorer (Nynas AB och ABB) och 2 adjungerade professorer (Höganäs AB och Sheffield University) samt fem industridoktorander från Scania, Brembo och Atlas Copco.

Grundutbildning

Vi är ansvariga för en stor del (37%) av grundutbildningen som bedrivs vid institutionen. SKD ansvarar för två masterspår, Industriell design och Maskinkonstruktion.

Enhetschef / Professor Maskinelement

Professor Maskinkonstruktion

Professor Tribologi

Innehållsansvarig:Ellen Bergseth
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2019-02-21