Institutionens ledning

Prefekt

Martin Edin Grimheden
Martin Edin Grimheden
Prefekt, enhetschef 087907797

Enhetschefer

Anders Christiansen Erlandsson
Anders Christiansen Erlandsson
professor 087907893
Martin Edin Grimheden
Martin Edin Grimheden
universitetslektor, enhetschef 087907797

Studierektor grundutbildning

Anna Hedlund Åström
Anna Hedlund Åström
universitetslektor 087906444
Maskinkonstruktion

Forskarutbildningsansvarig

Verkstadsansvarig

Tomas Östberg
Tomas Östberg
verkstadsansvarig 087907397

Verksamhetscontroller

Erika Gilbertsson
Erika Gilbertsson
verksamhetscontroller 087906813
Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2019-06-20