Välkommen till institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Två vinnare av årets NIMS Award från KTH

John Ågren och Bo Sundman, båda från KTH, har tillsammans med Dr. Kiyohito Ishida utsetts till vinnare av årets NIMS Award. De tilldelas den internationella utmärkelsen för framsteg inom termodynamisk modellering och termodynamisk beräkning. På bilden John Ågren och Dr. Kiyohito Ishida. Foto: NIMS

Kalender MSE

Till sidans topp