An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging

Tid: Ti 2017-03-28 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Jennie Katarina Sofia Svensson , Materialvetenskap

Opponent: Prof.Em. Lauri Holappa, School of Chemical Technology, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Pär Jönsson

2017-03-28T10:00 2017-03-28T10:00 An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging (Teknisk materialvetenskap) An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp