Om våra utbildningar

Vid Materialvetenskap ges Civilingenjörsprogrammet Materialdesign, Mastersprogrammet Teknisk materialvetenskap och doktorsprogrammet Teknisk materialvetenskap.

Classroom with students

Våra tre enheter – processer, strukturer och egenskaper – bedriver undervisning inom de olika programmen.

Civilingenjörsprogrammet  tar in elever med behörighet från svenska gymnasier och från grundåret på KTH. Mastersprogrammet Teknisk materialvetenskap ges på engelska och är öppet för internationella sökanden.

Det finns goda möjligheter att fortsätta forska på institutionen efter avslutad masters- eller civilingenjörsutbildning. Många doktorander på institutionen kommer direkt från civilingenjörsutbildningen. Civilingenjörsprogrammet Materialdesign ger även bra förutsättningar för en karriär inom området.

För forskarstuderande finns doktorsprogrammet Teknisk materialvetenskap (Materials Science and Engineering).