A Study of the Behavior of Foaming Slag in Steelmaking

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvtenskap

Respondent: Johan Martinsson , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Stuart Maurice Millman, Senior researcher MPI, Storbritannien

Handledare: Prof. Sichen Du

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-15