Deep methane in the global methane budget

Tid: On 2018-03-14 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Elena Mukhina , Energiteknik

Opponent: Prof. Dr. Natalia Dubrovinskaia, University of Bayruth, Tyskland

Handledare: Doc.Vladimir Kutcherov

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-02-21