Integration of membrane distillation and solar thermal systems for co-production of purified water and heat

Tid: Ti 2017-12-12 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Tirumala Uday Kumar Nutakki , Energiteknik

Opponent: Dr. Guillermo Zaragoza, Plataforma Solar de Almeria, Almeria, Spanien

Handledare: Prof. Andrew Martin

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2017-11-10