Modelling phase separation in Fe-Cr alloys

Tid: Fr 2018-10-19 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Thomas Barkar , Materialvetenskap

Opponent: Assoc. Prof. Nele Moelans, Dept. of Materials Engineering,KU Leuven, Belgien

Handledare: Prof. John Ågren

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-09-24