Polygeneration district heating and cooling systems based on renewable resources

Tid: Må 2018-05-21 kl 15.00

Plats: Room 0.19,Instituto Superior Técnico, Lisbon,Portugal

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Natalia Kabalina , Energiteknik

Opponent: Prof. Luis Barreiros Martins, Dept. of Mechanical Engineering, University of Minho, Portugal

Handledare: Prof. Andrew Martin

Video to be streamed to:

Department of Energy Technology, M235

Brinellvägen 68, KTH

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-04-25