Steel characteristics and their link to chip breaking and tool wear in metal cutting

Tid: On 2016-06-08 kl 10.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Niclas Ånmark , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Mikael Olsson. Materialteknik, Högskolan Dalarna, Borlänge

Handledare: Doc. Andrey Karasev

2016-06-08T10:00 2016-06-08T10:00 Steel characteristics and their link to chip breaking and tool wear in metal cutting (Teknisk materialvetenskap) Steel characteristics and their link to chip breaking and tool wear in metal cutting (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp