Steel characteristics and their link to chip breaking and tool wear in metal cutting

Tid: On 2016-06-08 kl 10.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Niclas Ånmark , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Mikael Olsson. Materialteknik, Högskolan Dalarna, Borlänge

Handledare: Doc. Andrey Karasev

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2016-05-02