Towards electrified public bus transport - the case of Stockholm

Tid: On 2018-05-16 kl 13.00

Plats: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, plan 3, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Maria Xylia , Energiteknik

Opponent: Prof. Maria Börjesson,VTI Väg- och transportforskningsinstitutet, Stockholm

Handledare: Prof. Semida Silveira

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-03-20