First-principles study of materials for advanced energy technology

Tid: To 2018-10-04 kl 10.00

Plats: Sal N111, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Xiaojie Li , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Jian Sun, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, Kina

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos

2018-10-04T10:00 2018-10-04T10:00 First-principles study of materials for advanced energy technology (Teknisk materialvetenskap) First-principles study of materials for advanced energy technology (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp