Till innehåll på sidan

Machinability assessment and energy based environmental implications in machining of titanium alloys

Tid: Fr 2014-04-04 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Salman Pervaiz , Industriell produktion

Granskare: Dr. Ibrahim Sadik

Huvudhandledare: Prof. Cornel Mihai Nicolescu